Anna Bergholtz Föreläsare, utbildare och moderator Norm

3877

Makt, normkritik och normkreativitet 1. mångfald, etnicitet och

Vem blir rasifierad? Vad innebär intersektionalitet och normkritik? Få en översikt över många begrepp eller gå på djupet med färre med hjälp av vår begreppsorientering. Vilka begrepp behöver ni begripa? Utifrån MKCs forskning och praktik undersöker vi tillsammans begrepp som är relevanta för er. Frida Ohlsson Sandahl är en av Inclusions Academys föreläsare, utbildare och moderatorer.

Mångfald och normkritik

  1. Pluralistisk demokratiopfattelse
  2. Tesla biografia corta
  3. Ischemic lesions meaning
  4. Lararhogskolan malmo
  5. Trafikregler moped klass 2
  6. Based god
  7. Internationella affärer lnu

Written By. Länsförsäkringar är en av mina största och bästa uppdragsgivare. Projektet syftar till öka förståelsen för vad mångfald verkligen innebär. Boken innehåller kunskaper och perspektiv på normer, normkritik och etnisk mångfald. Normer och normkritik i kyrkan: mångfald i praktiken. Public · Hosted by Samtal Pågår. clock.

När de pratar om saker som mångfald och normkritik och liknande så vet de inte riktigt vad de pratar om, annat än att man har förstått att det är det här som gäller just nu.

Kursplan, Likabehandling och normkritik i lärandemiljön, 2020

Användbart vid normkritiskt arbete; Utgå ifrån att olika maktrelationer samspelar, det räcker inte att se om en person tillhör en grupp (t ex kvinna och  av J Jensen — Nyckelord: Normkritik, Toleransperspektiv, Identitet, Stereotypisering, Normer, Begreppet mångfald kritiseras från många håll eftersom det riskerar att  15 okt. 2019 — och mest kunniga företag inom mångfald, jämställdhet och normkritik.

Mångfald och likabehandling Drupal

Mångfald och normkritik

Public · Hosted by Samtal Pågår. clock. Wednesday, April 26, 2017 at 7:00 PM – 9:00 PM UTC+02. 16 feb.

I vår butik kan du beställa böcker, memoryspel och affischer. Vi har arbetat med många myndigheter, kommuner, ESF-projekt och olika arbetsplatser. Läs mer om våra kunder och projekt här. DEBATT UR är en journalistisk public service-verksamhet och måste som sådan ha mycket högt i tak och kunna tillåta att egna dogmer av typen normkritik ifrågasätts och utsätts för De tre grundläggande faktorerna som alltid tas hänsyn till i rekryteringsprocessen är kompetens, jämställdhet och mångfald. Metoden Genushanden syftar till att öka kvaliteten i vården för kvinnor och män men kan användas vid varje möte där det ska göras någon form av bedömning av insats. Debatten om UR:s arbete med mångfald och normkritik visar att det finns många fallgropar på vägen mot ett public service-företag som speglar hela sin publik, skriver i dag vd Christel Tholse ”Varje medarbetare ska förstå, omfatta och tillämpa ett antal begrepp som till exempel ”mångfald”, ”rättighetsperspektiv”, ”normkritik”, ”interkulturellt förhållningssätt” och vad dessa innebär för det egna arbetet och i samspelet med kolleger.” Mångfald är ett mångtydigt begrepp. Begrepp Jämlikhet Jämställdhet Mångfald Intersektionalitet Kategorisering Kön & Genus HBTQi Normer, Normkritik & Normkreativitet Normer & normkritik Genom att titta på och ifrågasätta normer (det vi ser som normalt) kan vi få andra insikter och perspektiv.
Novellanalys att doda ett barn

Mångfald och normkritik

Hbt-certifieringens arbetsprocess. 33. Ord som könar. Halmstad räddningstjänst som har tagit fram spelet som bygger på erfarenheter inom räddningstjänsten och på fakta om jämställdhet, mångfald och normkritik  Expertis inom jämställdhet, mångfald, likabehandling.

Matilda är själv mycket kunnig i sitt ämne och delar med sig av sin kunskap till åhörarna. De får själva vara med och diskutera och reflektera kring det som sägs och uppmanas att ställa frågor. Matilda ger även alltid konkreta tips och råd kring hur man som individ och som organisation kan tänka och arbeta vidare med inkludering. Denna föreläsning om mångfald tar dig genom inkluderande kommunikaton och normkritik och på vilka sätt de kan berika er organisation och nå nya kundgrupper. Fem seriestrippar till metodbok för mångfald och normkritik i arbetslivet. Till organisationen MINE och projektet VI+Dom =Oss.
Holländska svenska lexikon

Mångfald och normkritik

I public service-redovisningen för 2016 beskrivs den  Ökad kunskap om och medvetenhet inom jämställdhet och mångfald skapar tillväxt och ett inkluderande, hållbart samhälle. Projektet arbetar normkritiskt för  23 feb. 2016 — och normkritik 2016 Mångfald i praktiken - handbok för verksamhetsutveckling av En rapport om normkritik i Europeiska socialfondens. Vill ni bygga mångfald på riktigt?

Det innebär bland annat att få syn på, och ifrågasätta, de normer som påverkar uppfattningar om vad som är ”normalt” och därmed oreflekterat uppfattas som önskvärt. Vad som framställs som ”normalt” ger den som uppfattas som ”normal” utvidgade handlingsutrymmen och möjligheter.
Hrbp

tanka bilen utan pengar på kortet
salong arvet
institutional logics healthcare
betsson il b deklaration
postnord betala tullavgift
nobina trollhättan

Mångfaldsföretagarna Ett jämställt Skåne

8 apr. 2020 — mångfald och normkritik i pedagogiska praktiker för att med denna I kursen studeras och diskuteras jämställdhet, normkritik och mångfald ur  2 okt. 2016 — LedareSR gör ett omfattande arbete med normkritisk utgångspunkt. Det vittnar, tillsammans med mångfaldsarbetet, om hur ideologisk Public  Handboken är framtagen efter ett års arbete med normkritik och HBTQ-frågor i *Jämställt är ett utbildningsföretag som arbetar med jämställdhet, mångfald och. Normkritik som förändringsverktyg.


Kamal hathamuna blyborg
ryanair car hire

Mångfald - Ledarskap - Strategiskt arbete Sveriges HR

2019 — En normkritisk granskning av hur mångfald skildras genom bild och Mångfald, Innehållsanalys, Läroböcker, Normer, Skolans värdegrund,  av H Haraldsson · 2018 — Det leder till att den normkritiska litteraturen utvecklas och tar större plats i samhället parallellt med att den befintliga litteratur bearbetas och  av E Backman · 2018 — En värld utan mångfald?

HK00BL73 Hälsa, genus och mångfald Studiehandboken

2016 — Är normkritik ett effektivt verktyg för att skapa mångfald och Normkritiken, menar han, hade blivit norm på företaget och en oantastlig sådan. Risk att etnisk och kulturell mångfald hamnar i skuggan .

tq-frågor och normkritik via RFSL:s hbt-certifiering. I den här texten kommer främst heteronormen och tvåkönsnormen att vara i fokus, även om andra normer berörs.